ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2024 Dodano: 2024-04-01

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2024

ODPADY WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRE ZŁOŻONA ZOSTAŁA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK

17 kwietnia (środa) - KARWIA – OSTROWO

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ W DNIU ODBIORU DO GODZ. 7:00 RANO

Odbierane będą wyłącznie takie odpady jak:
meble (kanapy, stoły, szafy, krzesła, fotele itp.), materace, wykładziny, dywany, meble ogrodowe, duże zabawki bez elektroniki, wózki i łóżeczka dziecięce.

Wystawienie odpadów niezgodnych z wymienionymi powyżej
(gruz, odpady rozbiórkowe – w tym armatura łazienkowa, ramy okienne i skrzydła drzwi, opony, części samochodowe, styropian, odzież, szyby, chemikalia, farby, lakiery i opakowania po nich, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zmieszane) skutkować będzie brakiem odbioru odpadów.

Warunkiem odbioru odpadów jest zgłoszenie takiego zapotrzebowania na numer telefonu +48 58 674 54 58 lub drogą mailową: odpady@wladyslawowo.pl podając adres, z jakiego mają być odebrane odpady oraz rodzaj i ilość oddawanych odpadów.