ODPADY KOMUNALNE - HARMONOGRAM ODBIORU

Na stronie Urzędu Miasta Władysławowa zostały opublikowane zasady i aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący w 2023 roku:

Zasady gospodarki odpadami w gminie Władysławowo

 Harmonogram odbioru odpadów 2023r.

DEKLARCJE
Formularze Dekaracjie oraz wyjaśnienie sposobu i zasad ich składania można znaleźć również na stornie Urzędu MIasta:
 
 
UWAGA

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej Władysławowa, od dnia 30.11.2022 r.  system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo obejmuje jedynie nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości w części zamiaszkałe, a w części niezamieszkałe.

Nieruchomości niezamieszkałe nadal wyłączone są z gminnego systemu gospodarki odpadami.
Dotyczy to wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (w sposób ciągły na stałe) a prowadzona jest wyłącznie działalność gospodarcza (m.in. nieruchomości, na których prowadzony jest handel, usługi, wynajem pokoi, szkoły, domki letniskowe i rekreacyjne).
 
odpady2023