ODPADY KOMUNALNE - HARMONOGRAM ODBIORU

Na stronie Urzędu Miasta Władysławowa zostały opublikowane zasady i aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący w 2019 roku:

Zasady gospodarki odpadami w gminie Władysławowo

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych w Karwi 2019

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych w Karwi 2019