ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Dodano: 2021-03-31

REFERAT ŚRODOWISKA i GOSPODARKI ODPADAMI INFORMUJE O ZBIÓRCE WIELKOGABARYTÓW, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W MIEJSCOWOŚCIACH:

 

ROZEWIE, JASTRZĘBIA GÓRA, TUPADŁY, OSTROWO, KARWIA

 

W DNIU 23 KWIETNIA 2021r.

 

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ W DNIU ODBIORU DO GODZ. 7:00 RANO 

 

Odbierane będą wyłącznie takie odpady jak:
meble (kanapy, stoły, szafy, krzesła, lampy), materace, wykładziny, dywany, meble ogrodowe, duże zabawki (bez elektroniki), wózki i łóżeczka dziecięce.

 

Wystawienie odpadów niezgodnych z wymienionymi powyżej (m.in. gruz, odpady rozbiórkowe (styropian, drzwi, okna, szyby...), armatura łazienkowa (umywalki, brodziki, sedesy...), części samochodowe, opony, odpady zmieszane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt AGD, RTV, sprzęt komputerowy...), odzież ) skutkować będzie brakiem odbioru odpadów.

Warunkiem odbioru odpadów jest zgłoszenie takiego zapotrzebowania oraz złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok (złożenie deklaracji wyłącznie na miesiąc kwiecień tylko celem oddania odpadów wielkogabarytowych nie spełnia powyższego warunku).

Zapotrzebowanie na odbiór odpadów wielkogabarytowych
można zgłaszać pod numerem telefonu +48 58 674 54 58 lub drogą mailową: odpady@wladyslawowo.pl podając adres, z jakiego mają być odebrane odpady oraz rodzaj i ilość oddawanych odpadów.

Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości, który ma w danym roku złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ma możliwość oddawania bezpłatnie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstwa domowego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78 (teren ABRUKO Sp. z o.o.).