ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Dodano: 2020-02-29

REFERAT ŚRODOWISKA i GOSPODARKI ODPADAMI INFORMUJE O ZBIÓRCE WIELKOGABARYTÓW, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W MIEJSCOWOŚCIACH:

 

ROZEWIE, JASTRZĘBIA GÓRA, TUPADŁY, OSTROWO, KARWIA

 

W DNIU 24 KWIETNIA 2020r.

 

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ W DNIU ODBIORU DO GODZ. 7:00 RANO 

 

Odbierane będą wyłącznie takie odpady jak:
meble (kanapy, stoły, szafy, krzesła, lampy), armatura łazienkowa (umywalki, brodziki, sedesy), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt AGD, RTV, sprzęt komputerowy)

Wystawienie odpadów niezgodnych z wymienionymi powyżej (gruz, odpady rozbiórkowe, opony, odpady zmieszane) skutkować będzie brakiem odbioru odpadów.

Warunkiem odbioru odpadów jest zgłoszenie takiego zapotrzebowania oraz złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok (złożenie deklaracji wyłącznie na miesiąc kwiecień tylko celem oddania odpadów wielkogabarytowych nie spełnia powyższego warunku).

Zapotrzebowanie na odbiór odpadów wielkogabarytowych
można zgłaszać od dnia 09 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. pod numerem telefonu +48 58 674 54 58 lub drogą mailową: odpady@wladyslawowo.pl podając adres, z jakiego mają być odebrane odpady oraz rodzaj i ilość oddawanych odpadów.

Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości, który ma w danym roku złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ma możliwość oddawania bezpłatnie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstwa domowego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78 (teren ABRUKO Sp. z o.o.).